Atatürk’ün Eğitim Ve Öğrenim Hayatı

Haber - 14.08.2013
ataturkun-egitim-hayati

Atatürk’ün Eğitim ve Öğrenim Hayatı

Mustafa, önce annesinin isteğiyle mahalle mektebine gitti Burada modern eğitim uygulanma­dığından Şemsi Efendi İlkokuluna başladı.Şemsi Efendi İlkokuluna devam ederken baba­sını kaybetti Bunun üzerine kısa bir süre öğrenimine ara vermek zorunda kaldı.Babasının ölümüyle aile zor durumda kaldı Zübeyde Hanım, oğlu Mustafa ve kızı Makbule ile birlikte Selanik yakınlarında çiftlik işleten kardeşinin yanına gitti.Mustafa’nın öğrenim görmemesi annesini çok üzüyordu Bu nedenle Zübeyde Hanım oğlunu öğreni­mine devam etmesi için tekrar Selanik’e gönderdi.Mustafa, Selanik’te Mülkiye Rüştiyesine (sivil ortaokul) yazıldı. (1892).Mustafa Kemal’in arzusu asker olmaktı Askerî okul sınavına girdi ve başarılı oldu Selanik Askerî Rüştiyesine (Selanik Askerî Ortaokulu) kaydoldu.Mustafa bu okulda, zekâsı ve üstün yetenekleriyle öğretmenlerinin sevgisini kazandı.Doğduğunda kendisine “Mustafa” adı verilmişti “Kemal” adını ise bu okuldaki matematik öğretmenin­den almıştır.Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini bi­tirince Manastır Askerî İdadisine yazıldı. (1895).Manastır kenti ve girdiği bu okul Mustafa Ke­mal’in ülke sorunları, vatan ve millet sevgisi, milliyetçi­lik, bağımsızlık, özgürlük gibi düşüncelerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisini bitirdik ten sonra İstanbul’a gelerek Harp Okulunun piyade sınıfına girdi. (1899).Bu okuldan sonra öğrenimine İstanbul Harp Akademisi, kurmay sınıfında devam etti (1902) .Derslerinin yanı sıra, ülkenin içinde bulunduğu siyası durum ve sorunları ile yakından ilgilendi.Mustafa Kemal, Harp Akademisini kurmay yüzbaşı olarak bitirdi (11 Ocak 1905) Böylece orduda görev almaya hazır bir kurmay subay oldu.

Haber: .