İyonik bileşikler nasıl isimlendirilir?

Haber - 27.10.2013
kimya-deneyi

Bileşiklerin Adlandırılması

Bileşiklerin formülleriyle gösterilmesi dışında, kendilerine atanan isimleri de vardır. Bu isimler, belirgin bir sistematiğe göre kurulmasaydı, milyonlarca bileşik için milyonlarca ismi ezberlemek gerekirdi. Bu nedenle, bileşiklerin  adlandırılmasında bir kurallar sistematiğinin geliştirilmesi gerekmiş ve bu kuralların uygulanması ile bilinmeyen bir bileşiğin isminin tahmin edilebilmesi mümkün olmuştur.

Metal-Ametal İkili Bileşiklerinin Adlandırılması

İyonik karakterli metal-ametal ikili bileşiklerinin adlandırılmasında şu kural izlenir:
1) Metalin adı olduğu gibi söylenir,
2) Ametalin adının sonuna “ür” eki getirilir.
Not: Farklı değerliklere sahip metal iyonları farklı formüllere sahip bileşikler oluşturacağı için, bunların isimlendirilmesinde, metal iyonunun yükseltgenme basamağı da belirtilir.

Metal ve Ametal İkili Bileşiklerinin Adlandırılması – Örnekler

Dikkat edilmesi gereken nokta, bileşiklerin oluşumunda elektriksel olarak nötralliğin sağlanmış olduğudur.
NaCl: Sodyum klorür
MgI2 : Magnezyum iyodür
Al2O3 : Alüminyum oksit

Kaynak: http://www.kimya.itu.edu.tr/TR/files/anorganik_bilesiklerin_adlandirilmasi.pdf

Haber: .