Dijital Ajanslar Ekosistemi 2015

Dijital ajanslar konusunda yapılan çalışmalar, şirketlerin dijital çalışmalara verdiği önemi ve bu alandaki bütçelerini artırdığını gösteriyor.

SoDA’nın 2015-2016 çalışması, markaların dijital çalışmalarında dışarıdan ajanslarla çalışmayan müşteri sayısının geçen yıl %13 iken, 2015’te %27′ye yükseldiğini gösteriyor. Örneğin, Kuzey Amerika’dan çalışmaya katılan müşterilerin %28′i dijital çalışmaların tamamını in-house gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Bu durum dijital ajanslar için endişe verici bir eğilim de olsa 2015 yılında SoDA tarafından yürütülen diğer çalışmalar, dijital ajansların genel durumunun güçlü olduğunun altını çiziyor.

SoDA’nın yaptığı Q1 2015 KPI Araştırması’na katılan 10 kişiden 8′i, 2014′ün son çeyreğinde gelirinin büyüdüğünü ya da sabit kaldığını belirtiyor. Araştırmada %73′ten fazla katılımcı, aynı çeyrekte kar marjının yükseldiğini veya istikrarlı bir tutum sergilediğini ifade ediyor. Şirketlerini bir tarafa bırakıp dijital hizmet sektörünün 2015′teki durumunu 1 ile 10 arasında derecelendirmeleri istendiğinde alınan cevapların ortalaması ise 7.1 olarak ortaya çıkıyor.

Dijital çalışmalarını in-house yürüten ve inovasyon çalışmalarında belli partner gruplarıyla çalışan müşterilerin kararlılığını sürdürdüğünü görüyoruz. Çok sayıda dijital ajans, gelir modellerini çeşitlendirmenin yanı sıra kendi ürünlerini ve IP’lerini direkt pazara sokuyor.

Aslında, üç yıl ya da daha uzun süredir inovasyon laboratuarına sahip olan ajanslardan 4′te 1′i burada yürüttükleri çalışmaların yan ürün, VC yatırımı ya da önemli fonlar ortaya koyduğunu belirtiyor. 5 ajanstan 4′ünün laboratuar çalışmalarının direkt olarak yeni şirket kazancına dönüştüğünü söylerken 3’te 1’inden daha azı ise gelirlerini ürün tasarlama çalışmalarından elde ettiğini ifade ediyor.

dijital-ajanslar-ekosistemi2

Markalar, kendi bünyelerindeki dijital becerilerini geliştirmeye devam ederken tek bir müşteriye hizmet veren dijital ajanslarda eskiden olduğu kadar kalabalık kadrolarla karşılaşmıyoruz. 2015-2016 araştırmasında, markaların sadece %12′si kendi bünyesinde dört veya daha fazla dijital mağazaya sahip ve bu oran 2014′deki %21 oranına göre oldukça düşük.

İnovasyon Çalışmalarında Ajansların ve Danışmanlıkların Rolü

Geçen yılın DMO çalışmasında, müşterilere ajanslarıyla aralarındaki ilişkilerde en fazla değer verdikleri konu sorulduğunda en yaygın ikinci cevap “ürün/hizmet inovasyonu” oldu. Müşterilerin %60’ı inovasyon konusunu kendi içinde çözerken, yaklaşık 5′te 2′si bu konuda ajanslarla ve danışmanlıklarla çalışıyor.

Alanında uzmanlaşmış ajansların küçük bir bölümüyle çalışan müşterilerin yüzdesi bu yıl geçen yılın %29 oranıyla tutarlılık gösterek %27.8’de kaldı. Ayrıca dijital ve geleneksel çalışmalarında büyük bir ajansla birlikte çalıştığını ifade eden müşterilerin oranında da önemli bir artış meydana geldi.

Bu artış, SoDA’nın 2015-2016 çalışmasında %30,5 oranındaydı. Açıkça görülüyor ki, iki farklı stratejik yaklaşım doğuyor: büyük ve işinde uzman ajanslarla çalışmak ve farklı ajanslarla birlikte çalışmak.

Diğer taraftan, sektörümüzde birçok müşterinin birlikte çalışmak istediği kullanıcı deneyimi, ver ve teknoloji platformlarının kullanımı gibi alanlarda yüksek bir seviyede uzmanlaşmış ajanslar bulunuyor. Sektörel verilere daha detaylı baktığımızda, 2015 çalışması müşteri tarafında dijital entelektüellik seviyesi ile uzman/niş dijital ajanslarla birlikte çalışmak arasında direkt bir bağ olduğunu gösteriyor.

Kendini dijital girişimcilere oranla “çok veya az inovatif” olarak tanımlayan müşteriler, uzman dijital ajanslarda çalışmak veya tam hizmet veren ajansların birleşimiyle çalışmaya beş kat daha fazla yatkın. Kendilerini dijital girişimcilere oranla “hiç ya da pek inovatif olmayan” olarak tanımlayan müşterilerin sadece 8’de 1’i, uzman dijital ajanslarla çalışıyor.

Müşteri-Ajans Kadrolarındaki Bağımsızlar

Çalışmalara katılan müşterilerin %60’ından fazlası, dijital girişimlerinde öncelik olarak bağımsız ajanslarla çalışmayı tercih ettiğini ifade etti. Buna ek olarak %27′lik bir kısım da bağımsızlar ve holding şirket ajanslarıyla aynı anda çalıştığını bildirdi. Çalışmalar gösteriyor ki bağımsız dijital ajanslar umut vadediyor ve komuta etme konusunda kadrolardaki hakimiyetini halen sürdürüyor.

Müşteriler, küçük ajanslarla en çok tasarım ve geliştirme konularında birlikte çalışıyor. Bulgular, müşterilerin strateji çalışmaları için küçük ve orta ölçekli ajansları tercih ettiğini gösteriyor.

Kullanıcı deneyimi alanındaki müşteri çalışmaları üzerine yoğunlaşan çok sayıda ajans bulunuyor. SoDA üyesi olan Ari Weissman’ın EffectiveUI’de belirttiği gibi, ajansın (ve müşterinin) işbirliği içerisinde çalışmasında ajans-müşteri uyumu çok önemli bir ön koşuldur. “UX tasarım ajansıyla birlikte çalışmak birçok kuruluş için dönüştürücü etkiye sahiptir ve yalnızca ajansla değil daha önce beraber çalışmamış tüm paydaşlar dahil olmak üzere organizasyonel yapıyla işbirliği gerektirir,” diyen Weisman söyle devam ediyor, “Müşterileriniz kuruluşların silolaştırılmasıyla ilgilenmiyor. Kapsamlı ve entegre bir deneyim istiyorlar.”

Medya tarafında programlı satın alma, karmaşık bir ekosistemin etrafında bütünleşmiştir. Bu alanda uzman sağlayıcılar durumlarının avantajının tadını çıkarırken bazı güçlü ve büyük ajanslar, şirket içinde daha karmaşık ve kompleks platformlara imza atıyor.

dijital-ajanslar-ekosistemi3

Müşteri Anlaşmalarının Değişen Doğası

Geçen yıl yapılan DMO çalışmasında müşteriler “ürün/hizmet inovasyonu”nu birincil ajans ilişkileri için en değerli ikinci alan olarak derecelendirdi. Aynı araştırmada ajanslar ise ürün/hizmet inovasyonunu müşterilerin en fazla önem verdiği konular listesinde dördüncü sıraya koydu.

CEVAPLA