Dünyaca ünlü bilim adamları ve kısa hayatları

Cahit-Arf

Dünyaca ünlü bilim adamlarının kısa hayatları, icatları ve buluşları. Hangi bilim adamı neyi icat etmiş veya bulmuştur. Dünyaca ünlü matematikçiler, fizikçiler ve keşifleri ile ünlü bilim adamlarının kısa hayatları

Bilim insanı kimdir?

Anlamak… Matematikçi Cahit Arf’a göre bilimin amacı budur. Dünya’yı, içinde yaşadığımız evreni, hatta yaşamı anlayabilmek için gereklidir bize bilim. Bilim insanlarıysa bize evrenimizi anlamak için yol gösteren kılavuzlardır. Bilim insanı, bir soruna çözüm bulmak için harekete geçendir. Engel tanımadan, bir zamanlar olanaksız denen şeyleri olanaklı kılmak için yeni yollar arayandır. İnsan, bildiği, tanıdığı şeyleri sever; bilmediği, anlayamadığı şeylerden korkar. Aklımız korkularımıza karşı kullanacağımız en güçlü silahımızdır. Karşımıza çıkan sorunlara aklımızla çözüm yolları arar, zorlukları aklımızla aşmaya çalışırız. Kendimize neden, nasıl, ne zaman gibi sorular sormaya başladığımızda biz de bilim insanı olma yolundayız demektir. Çünkü bilim, biraz da doymak bilmek merak demek değil midir?

1Albert Einstein (1879 – 1955)

İnsanlık tarihinin en yaratıcı zekalarından biri olan Alman asıllı ABD’li fizikçi. 20. yüzyılın başlarında geliştirdiği kuramlarıyla ilk kez kütleyle enerjinin eşdeğerliğini kanıtladı. Uzay, zaman ve kütle çekimi üzerine tümüyle yeni düşünme yolları önerdi. Işık ve kütle çekim için geliştirdiği özel ve genel görelilik kuramlarıyla, Newton’dan sonra fizikte yeni bir çığır açtı.

2Alexander Fleming (1881 – 1955)

İskoç hekim. 1928 yılında, laboratuarında bir tür bakteri üzerine çalışırken, kültür ortamında oluşan küf mantarının çevresindeki bakterilerin gelişemediğini gözlemledi. Bu küf mantarının bakterilerin çoğalmasını engelleyen bir madde salgıladığını saptayan Fleming, bu maddeye “penisilin” adını verdi. Böylece bakterilere karşı antibiyotik kullanımını başlattı.

3Alexander Graham Bell (1847 – 1922)

İskoç asıllı ABD’li buluşçu. Bell ailesi, yıllar boyunca güzel konuşma üzerine çalışmış bir aileydi. Bu ailenin bir üyesi olan Graham Bellde çalışmalarını sesin iletimi ve bu yolla iletişim kurma üzerinde yoğunlaştırdı. Bunun sonucu olarak 1876’da telefonu icat etti. Graham Bell sayesinde hayatımıza giren telefon, çağımızın en önemli buluşlarından biri sayılıyor.

4Alfred Wegener (1880 – 1930)

Alman metorolog ve yerbilimci. Kıtaların kayması kuramını ortaya attı. Wegener, başlangıçta tüm kıtaların Pangea adında tek bir kıta olduğunu, sonradan parçalanıp dağılarak zamanla günümüzdeki yerlerine ulaştığını ileri sürdü. Kuzey Kutbu’nun araştırılmasına katkıları oldu.

5Blaise Pascal (1623 – 1662)

Fransız matematikçi, fizikçi ve felsefeci. Küçük yaşlardan beri bilimle uğraşan Pascal, 16 yaşında “Konikler Üzerine Deneme” adlı kitabı yazdı. 18 yaşında bir hesap makinesi icat etti. Atmosfer basıncı, sıvıların dengesi, hidrolik pres, aritmetik üçgen konularında birçok çalışması var. Fermat ile birlikte olasılıklar hesabını da buldu.

6Cahit Arf (1910 – 1997)

Türk matematikçi. Doktora yapmak için gittiği Almanya’da matematikçi Helmut Hasse ile birlikte önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonunda matematikte Hasse-Arf Kuramı’nı geliştirdi. “Arf değişmezi”, “Arf halkaları” ve “Arf kapanışları” gibi adıyla anılan matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK’ın kuruluşunda önemli rol oynadı.

7Edwin Hubble (1889 – 1953)

ABD’li astrofizikçi. Güneş Sistemi’ni barındıran Samanyolu’ndan başka gökadalar da bulunduğunu saptadı. Yaptığı gözlemler sonunda gökadaların, aralarındaki uzaklıkla bağlantılı bir hızla birbirlerinden uzaklaştıklarını buldu. Bu, evrenin genişlemekte olduğu düşüncesini destekleyen bir keşif oldu.

8Feza Gürsey (1921 – 1992)

Türk kuramsal fizikçi. Matematiksel fizik ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışmalar yaptı. Çalışmalarıyla 1968’de TUBİTAK Bilim Ödülü, 1977’de Oppenheimer Ödülü, 1979’da Einstein Madalyası ve ilerleyen yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller ve onursal doktoralar kazandı.

9Galileo Galilei (1564 – 1642)

İtalyan fizikçi, gökbilimci ve yazar. Bütün cisimlerin yere aynı hızda düştüğünü keşfetti, eylemsizlik ilkesini ilk kez formüle etti. Sarkacın salınımlarındaki eşzamanlılığı saptadı. Teleskop kullanarak evreni gözlemleyen ilk kişi oldu. Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünü söyledi, ama Engizisyon’un baskısı altında bu görüşünü geri almak zorunda kaldı.

10Gregor Johann Mendel (1822 – 1884)

Kalıtımbilimin öncüsü Avusturyalı botanikçi. Bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarda, bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını buldu. Mendel’in öne sürdüğü ilkeler, 20. yüzyılın başlarında yapılan deneylerle doğrulandıktan sonra, kalıtım kuramının bütün canlılar için geçerliliği saptanarak, biyolojinin temel ilkelerinden biri haline geldi.

11Guiglielmo Marconi (1874 – 1937)

CEVAPLA