eCPM (Effective CPM) optimizasyon nedir?

Real-time bidding konusuna geçmeden önce, eCPM optimizasyondan (veya eCPM önceliklendirmeden) bahsetmekte fayda var. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu iki konu karıştırılabiliyor, ve aslında karışmaları normal çünkü aralarındaki çizgi çok ince.

Öncelikle özellikle yayıncılar açısından önemli bir kavram olan eCPM’i anlatayım.

Diyelim bir CPC kampanyası var, click başı anlaşılan ücret 50 kuruş. 1 gün sonra kontrol ediyorsunuz ve toplamda 10.000 impression harcayarak 5 click aldığınızı görüyorsunuz. 

Diğer tarafta bir CPM kampanyanız var, CPM’i 10 kuruş olarak anlaşmışsınız ve bu kampanya için de şu ana kadar 10.000 impression harcanmış. 

Peki bu iki kampanyanın performansını nasıl kıyaslarsınız?

eCPM burada devreye giriyor, yaptığı şey basitçe tüm değerleri CPM’e çevirmek ve kıyaslamayı CPM seviyesinde yapmak. Bunu yapmak için kampanya için o ana kadar harcanan parayı harcanan impression sayısına bölmek ve 1000’le çarpmak yeterli.

Yani örneğimize dönersek, CPC kampanyanın eCPM’ini hesaplamak için:

Harcanan para = 0,50TL x 5 = 2,5 TL

eCPM = Harcanan para / harcanan impression x 1000 = (2,5 / 10000) x 1000 = 0,25 TL.

CPM kampanyanın eCPM’ini ayrıca hesaplamaya gerek yok, çünkü eCPM CPM ücretine eşit, yani 0,10 TL.

Bu durumda farkedeceğiniz üzere CPC kampanya yayıncı için daha verimli, yani yayıncıya daha çok kazandırıyor. 

Peki bu durumda yayıncı CPM kampanyayı mı öncelikle tüketmek ister, CPC kampanyayı mı? Elbette CPC kampanyayı.

eCPM optimizasyon işte bu noktada devreye giriyor. Ad server, gösterilecek her impression için eCPM’i anlık olarak hesaplıyor ve hangi kampanya yayıncı için daha verimliyse o an o kampanyanın reklamını gösteriyor.

Toparlayacak olursak;

  • eCPM: Farklı yayın modellerindeki (CPM, CPC, CPL vs.) kampanyaların verimliliğini kıyaslamak için kullanılan bir birim. Hesaplamak için: (O ana kadar harcanan para / o ana kadar harcanan impression) x 1000
  • eCPM Optimizasyon: Gösterilecek her impression için eCPM hesabının yapılması ve yayıncı için en verimli kampanyanın seçilerek ona ait reklamın gösterilmesi. Bazı ad server’lar bu özelliği destekliyor.

Adline.co

CEVAPLA