En son af yasası Torba'dan çıktı

Torba Yasa SGK prim borçlarına af getirdi Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 6552 sayılı yasa, 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa ile gelen en büyük imkânlardan birisi de, SGK prim borçlarına yapılandırma ve af gelmiş olmasıdır.

SGK prim affına ilişkin hükümler, torba yasanın 81nci maddesinde düzenlenmiştir. Torba yasa ile getirilen SGK prim affına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır.

1) 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup ta, 11 Eylül 2014 tarihinden önce tahakkuk ettirildiği halde ödenmemiş olan, Bağ-Kur (4/b), SSK (4/a) ve Emekli Sandığı (4/c) sigortalılığından kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi borçları af kapsamına alınmıştır.

2) 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tesbitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri ile genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi torba kanunla af kapsamına alınmıştır.

Af kanunundan yararlanmak isteyenlerden genel sağlık sigortası prim borçluları, 30 Nisan 2015 tarihine kadar SGK’ya talepte bulunmak zorundadır. Af kanunundan yararlanmak isteyenlerden genel sağlık sigortası prim borçluları dışındakiler ise, 31 Aralık 2014 tarihine kadar SGK’ya başvurmak zorundadır.

Borçlarını peşin ödemek isteyenler; 31 Aralık 2014 tarihine kadar borçlarını ödemek zorunda kalacaklar. Borçlarını peşin ödemek isteyen genel sağlık sigortası prim borçluları ise, 30 Mart 2015 tarihine kadar borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Borçlarını taksitle, ödemek istenler ise, ilk taksiti Ocak 2015 sonuna kadar ödemek şartıyla, ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 eşit taksitte ödeyebilecekler. Borçlarını peşin ödeyecek olanlara, herhangi bir faiz uygulanmayacak. Ancak, bu kişilerin borçları, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11 Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre için yurt içi üretici fiyat endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktır.

Borçlarını, taksitle ödemek isteyenlere ise, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11 Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre için yurt içi üretici fiyat endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutara, altı eşit taksit için 1.5, dokuz eşit taksit için 1.07, on iki eşit taksit için 1.10, on sekiz eşit taksit için 1.15 katsayı ile çarpılmak suretiyle borçları hesaplanacaktır.

Torba Yasa Bağ-Kur’lu anneye doğum borçlanması hakkı getirdi

Değerli okurlar, yıllardır bu köşe de yazıyoruz. SGK, Bağ-Kur’lu anneleri kadın olarak kabul ediyor fakat anne olarak kabul etmiyor diye. Nitekim, yapmış olduğumuz eleştiriler haklı olarak yerini buldu. 6552 sayılı torba yasa ile Bağ-Kur’lu annelere de, doğum borçlanması hakkı getirildi. Üstelik, önceden SSK’lılara da 2 olan doğum borçlanması hakkını, torba yasada 3’e çıkardı.

Bundan böyle, hem SSK’lı hem Bağ-Kur’lu hem de Emekli Sandığı mensubu anneler, üç çocuk için doğum borçlanması yapacaklar. Her bir çocuktan iki yıl hizmet süresi kazanacaklar.

PAYLAŞ
En Son Haber
En son ve son dakika haberleri, hakkında bilgi sahibi olmak istediğiniz ve "nedir" sorunuzun cevaplarını veriyoruz.

CEVAPLA