Hangi Durumlarda İşsizlik Maaşı Alınır?

İşsizlik maaşı alabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmanız gerekmektedir.

1- İşveren Tarafından İşten Sebepsiz Çıkarılanlar

2- Askerlik Durumu Olanlar

3- Patronun Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı

4- İşin sona ermesi

5- Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi

6- Özelleştirme Nedeni İle Fesih

7- İşyerinin Devri, İşin veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih

8- Borçlar, Sendikalar, Grev ve Lokavt Kanunları Kapsamında Kendi İstek ve Kusuru Dışında Fesih

9- İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

10- Tutukluluk Nedeniyle Fesih

11- İşyeri Kapanması

12- Sağlık Nedeni İle Fesih

CEVAPLA