Hidrosfer (Su Küre) Nedir?

Hidrosfer (Su Küre) Hakkında Kısa Bilgi:

Su küre (Hidrosfer) Nedir ? Suküre yani hidrosfer dünyayı oluşturan katmanlardan biridir. Su ile ilgili tüm unsurlar sukürenin bir parçasıdır. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, yer altı suları su küreyi (hidrosferi) oluşturur.

Suyun doğal çevrimi

Güneşin ısı etkisiyle okyanuslardan, denizlerden, göllerden buharlaşan sular, atmosferin ilk tabakası olan troposferde birikerek bulutları oluşturur. Rüzgarın etkisiyle hareket eden bulutlar, soğuk bir bölgeye rastladığında su buharı soğuyarak yoğunlaşır. Yağmur, kar, dolu olarak yeniden yeryüzüne döner. Yeryüzüne dönen bu yağış suları, akarsularla göl ve denizlere taşınır. Bir kısmı da geçirgen tabakalardan süzülerek yer altındaki kil gibi geçirgen olmayan katmanlarda birikir ve yer altı sularını oluşturur. Yer altı su kaynakları, yer altında hareket ederken kendiliğinden yeryüzüne çıkabilir. Bu sulara kaynak suları denir. Kaynak suları da akarsuları oluşturur. Bu akarsular göl ve denizlere akar. Akarsular, göller ve denizlerdeki su, bir süre sonra buharlaşarak tekrar atmosfere yükselir. Bu olaylar buharlaşma ve yoğunlaşma şeklinde sürekli devam eder. Buna suyun doğal çevrimi denir.Suyun doğal çevrimi sayesinde, yerkürdeki su miktarı hep aynı kalır. Dünyanın her bölgesine düşen yağış miktarı aynı olmadığı için bazı bölgelerde su sıkıntısı çekilir. Bu nedenle yağmur ve kar suları barajlarda biriktirilerek içme, kullanma, sulama ve elektrik enerjisi üretmek için kullanılır.

hidrosfer

Deniz Akıntıları

Denizler arasındaki yoğunluk farkından, rüzgar ve gelgit olaylarından dolayı denizlerde akıntılar oluşur. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu sürekli rüzgarlarda ve dolayısıyla da akıntılarda sarma olur.Ekvator bölgesinin diğer bölgelerden daha fazla ısınması nedeniyle bu bölgede deniz suları daha sıcaktır. Bu sular dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketiyle, ekvator civarından kuzeybatı yönüne akar. Meksika körfezinden dönüp, İskandinavya kıyılarına yönelerek Golfstrim sıcak su akıntısını oluşturur. Bu akıntı Kuzey Avrupa ikliminin ılıman ve yağışlı olmasını sağlar. Oysa aynı enlemlerde bulunan Kanada ve ABD’nin doğu kıyılarında ise Labrador akıntısı iklimin sertleşmesine neden olur.Kuzey ve güney yarım kürelerde esen alize, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları da akıntıların oluşmasına yol açarlar. Bu akıntılar geçtikleri yerlerde sıcaklıklarına göre çeşitli iklim değişikliklerine neden olurlar.Ülkemizdeki denizler arasında da akıntılar vardır. Bu akıntılar, denizlerin tuzluluk oranlarının, sıcaklık ve su seviyelerinin farklı olmasından kaynaklanır. Denizlerin tuzluluk oranı buharlaşma derecesine, denizlere tatlı su taşıyan akarsuların getirdiğ su miktarına bağlıdır.

Okyanuslar ve denizler:Okyanuslar kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütleleridir.Denizler ise okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarıdır.Okyanus ve denizleri birbirinden ayıran en önemli etmenler şunlardır:

Su küre (hidrosfer):

Derinlik Kapladıkları alan Tuzluluk Akıntı sistemleri Sıcaklık Karaların fiziksel özelliklerinde etkilenme Her adanın belli bir kıtanın malı ve parçası sayılması gibi,her denizde belli bir okyanusun parçasıdır.Bu nedenle denizleri,okyanusla meydana getirdiği bağlantıya dayanarak üç kısma ayırırız.

a)- Kenar denizler: Okyanusların hemen yanında,kıtalara sokulmuş körfezler durumundadır.Örneğin;,umman denizi vb.

b)- Karalar ve kıtalar arasında kalmış denizler: Bu tip denizlere en güzel örnek Akdeniz’dir.Okyanusla bağlantısı,bir eşik meydana getiren dar bir boğaz iledir.Afrika,Avrupa ve Asya kıtaları arasında kalan Akdeniz geniş anlamda Marmara ,Karadeniz ve zad denizi de içine alır.

c)-Kapalı denizler: Bunlar aslında suları tuz olan göllerdir.Çünkü okyanusla hiçbir bağlantısı yoktur.Hazar denizi gibi.

Deniz sularının fiziksel ve kimyasal özelikleri:

Tuzluluk:Bir litre deniz suyunda erimiş halde bulunan madensel tuzların gr olarak ağırlığıdır.Örneğinkyanusların ortalama tuzluğu 35’tir,denildiğinde,1litre okyanus suyunda 35gr çeşitli erimiş madde bulunduğu anlaşılır.

Deniz suyundaki başlıca kimyasal maddeler şunlardır:

Sodyum klorür: %78,32

Potasyum klorür: %1,69

Magnezyum klorür: %9,44

Magnezyum sülfat: %6,40

Kalsiyum sülfat: %3,94,

Toplam : 99,79

Deniz suyunun tuzluluk oranı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir.Sıcaklık buharlaşmaya bu da tuzluluk oranın artmasına yol açar.Deniz suyu tuzluluk oranı ortalama %35tir.Deniz suyu tuzluluğunu çok azda olsa denize dökülen akarsular ve yağışlarda etkiler.Deniz suyu tuzluluğu en fazla olan deniz %65 ile Kızıldeniz,en az olan denizde %01 ile Baltık denizidir.

Yurdumuzda Akdeniz’den Karadeniz’e doğru gidildikçe enleme bağlı olarak tuzluluk oranının azaldığı görülür.Aynı durum gidildikçe de gözlenir.

CEVAPLA