Kurtarıcı İstiğfarlar

Kurtarıcı İstiğfarlar, büyük istiğfar duası , alimlerin büyük duaları

“Sübhânallâhi ve bihamdihî sübhânallâhi’l-azıym estağfiru’llâh’el-azıym ve etûbü ileyk.”

Kendisine büyük günah sâdır olmuş kimselerin çokça okuyacağı dua:

“Allâhümme mağfiretüke evseu min zünûbî ve rahmetüke ercâ indî min amelî.”

Cuma günleri ve her gün şu (istiğfar duası)nı çok okumalıdır.

Cuma günleri ve her gün şu (istiğfar duası)nı çok okumalıdır:

(ALLAHümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve liebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li-amami ve ammati veli-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti velil-müminine vel-müminat vel hamdü-lillahi Rabbilalemin!)

Kadın okursa, zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine, ebeveyhi demelidir.

İkindiden sonra, seccade üzerinde elindengeldiği kadar, (ya ALLAH, ya Rahman, ya Rahim, ya Kavi, ya Kadir)demeli, sonra dua etmelidir.

Günah işlediğin zaman, karşılığında onu mahvedecek sevap işle!) [İ.Gazali] Tevbe istiğfar nasıl yapılır.

Sual: İstiğfar nedir?

CEVAP:

İstiğfar etmek, (estağfirullah) demektir. Tevbe,haram işledikten sonra, pişman olup, ALLAHü teâlâdan korkmak, bir dahayapmamaya azmetmek, karar vermektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır.) [İ.Ahmed]

Günahtan hemen sonra tevbe etmek farzdır.Tevbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tevbeetmek gerekir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (ALLAH’a tevbe edin!) [Nur 31]

(ALLAHü teâlâ, tevbe edenleri sever.) [Bekara 222]

(ALLAH’a tevbe-i nasuh yapınız!) [Tahrim 8]

Nasuh kelimesine 23 mana verilmiştir. Bunlardanen meşhuru günahlara pişman olup, istiğfar etmek ve bir daha işlememeyekarar vermektir. Nasuh tevbesinin ne olduğunu soran zata Peygamberefendimiz buyurdu ki: (Tevbe-i nasuh, günahkârın işlediği günahtanpişman olması, ALLAHü teâlâdan mağfiret dilemesi, bir daha böyle birgünah işlememesi demektir.) [Beyheki]

İstiğfarın fazileti çok fazladır. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(İstiğfar okuyun, imdadınıza yetişirim.) [Hud 52]

Pişman olan affedilir.

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

(ALLAHü teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istiğfar etmeden önce affeder.) [Taberani]

(Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük kalmaz.) [Deylemi]

(İstiğfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz.) [Tirmizi]

(Günde 70 defa istiğfar edenin, 700 günahı affolur.) [Beyheki]

(İstiğfara devam edeni, ALLAHü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır.) [Nesai]

(Bir mümin günah işleyince, melek üç saat bekler, eğer o kimse istiğfar ederse, o günahı yazmaz.) [Hakim]

(Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa, pişman olunca, ALLAHü teâlâ, tevbenizi kabul eder.) [İbni Mace]

(Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalblerin cilası ise istiğfardır.) [Beyheki]

(Derdinizi ve devasını bildireyim. Derdiniz, günahlar, devası da istiğfardır.) [Hakim]

(Bir günahkâr, istiğfar eder, sonra bu günahıtekrar yapar, sonra istiğfar eder. Üçüncüde yine yapar, yine tevbe veistiğfar ederse, dördüncü defa yapınca, büyük günah yazılır.) [Deylemi]

(Tevbe eden günah işlememiş gibi olur.) [İbni Mace]

(Günaha devam edip, dili ile istiğfar eden, Rabbi ile alay etmiş sayılır.) [Beyheki]

(Herkes günah işler. Fakat günahkârların en iyisi tevbe edendir.) [Hakim]

(Günahına pişman olup abdest alıp, namaz kılanı ve günahı için istiğfar edeni, ALLAHü teâlâ affeder.) [Nesai]

(Kıyamette, amel defterinde çok istiğfar bulunana müjdeler olsun!) [Beyheki]

(Elinizden geldiği kadar çok istiğfar edin.Çünkü ALLAH katında kurtuluşunuza bundan daha iyi vesile olacak veALLAHü teâlânın bundan daha çok sevdiği bir şey yoktur.) [Hakim]

Tevbe edebilmek, Hak teâlânın büyüknimetlerinden biridir. Günah işleme korkusu ile tevbeyi aslageciktirmemelidir! Çünkü, hadis-i şerifte (Sonra yaparım diyenler helakoldu) buyuruldu. Yani tevbeyi ve diğer iyi işleri geciktirenler, bugünün işini yarına bırakanlar, aldandı, ziyan etti. (İ.Gazali)

Günah, kulun yanında küçük ve kıymetsizgörününce, ALLAHü teâlâ katında büyük olur. Kul küçük günahı büyükgörünce, o günah ALLAHü teâlânın katında küçülür. Mümin, iman vemarifetiyle küçük günahları da büyük görür. Her günah işleyişte kalbisızlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Mümin, günahını dağ gibi görüp, üstünedüşeceğinden korkar. Münafık ise, burnunun üzerine konan ve hemenuçacak sinek gibi görür.) [Buhari]

Günah işlediğini bilmek

Şu halde, günah işlediğini bilmek büyüknimettir. O kişinin mümin olduğunu gösterir. ALLAHü teâlânın hakkı olangünahları için tevbe etmeli, pişmanlık ve üzüntü duymalı, günahı terketmeli, kefaret olması için çok sevap işlemelidir! Hadis-i şeriftebuyuruldu ki: (Günah işlediğin zaman, karşılığında onu mahvedecek sevap işle!) [İ.Gazali]

Kul hakkının kefareti için, hak sahiplerineiyilik ve dua etmelidir! Hak sahibi ölmüş ise, o kimseyi rahmetleanmalı, çoluk çocuğuna ve varislerine ihsanda bulunmalıdır! Günahlarıiçin istiğfara devam etmelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(ALLAHü teâlâ, istiğfara devam edeni, hersıkıntıdan kurtarır, her darlıkta bir genişlik verir ve ummadığı yerdenrızıklandırır.) [Nesai]

Günah işlemeye devam eden kimse unutkan olur, ahmaklaşır, aklı da azalır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Günah işleyenin bir aklı gider, bir daha geri dönmez.) [İ.Gazali]

Günahların hepsi ALLAHü teâlânın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Ufacık bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir.) [R.Nasıhin]

1
2
PAYLAŞ
En Son Haber
En son ve son dakika haberleri, hakkında bilgi sahibi olmak istediğiniz ve "nedir" sorunuzun cevaplarını veriyoruz.

CEVAPLA