Online İtibar Yönetimi ile ilgili bilmeniz gereken herşey

Marka imajınızın zarar görmemesi için online itibar yönetimi konusunu çok iyi bilmelisiniz. Bu en son haberde online itibar, marka imajı ve güvenilirliğinizi koruyabileceğiniz ipuçları bulacaksınız.

İtibar, Arapça kökenli bir kelimedir ve saygınlık anlamına gelir. Dünya’nın en zenginlerinden biri olan Warren Buffett itibarın ne kadar önemli olduğu ile ilgili şu sözleri sarfediyor: “İtibar kazanmak 20 yıl sürer, onu mahvetmek ise 5 dakika. Eğer bunu iyice düşünürseniz, her konuda daha farklı davranmaya başlarsınız.”

Sosyal medya kavramı ile birlikte sayısı artan araç ve kanallarda sürekli paylaşan, tartışan, soran, yorum yapan, eleştiren büyük kitleler oluştu. Yapısı gereği ön görülemez ve müdahale edilmediği takdirde kontrolsüz şekilde yayılabilen bir içeriğin takibi, analizi ve doğru şekilde yönetimi internet ortamında itibarını korumak isteyen marka ve kişiler açısından ihtiyaç halini aldı.

Online itibar yönetimi;  

Kurum, marka, ürün, servis ve kişilerin dijital dünyadaki itibar ve algılarını doğru şekilde yönetimini hefeleyen çalışmalar bütünüdür.

Sosyal medya kullanıcılarının;

%53 bir markayla iletişime geçmek için sosyal mecraları kullanıyor

%40 bir markayı beğenmiş veya takip ediyor

%20 ürün araştırmak için en az haftada iki kez sosyal 
arama yapıyor.

%42 bir ürün veya marka hakkında bir şey paylaşıyor

%33 bir ürün için online yorum yazıyor

Bu interaksiyonlara tüketicinin tepkisi;

%31’i satın almaya ikna oluyor

%3’ü fikir değiştiriyor

%9’u ürünü ziyaret ediyor

%3’ü iletişime geçiyor

%20’si tavsiye ediyor

%8’in farkındalığı artıyor..

• Sosyal medya tüketicilerin yoğun olarak kullandıkları bir mecradır. Tüketicilerin sosyal medya araçlarını kullanım düzeyi ile bu araçlardan etkilenme düzeyleri paralellik göstermektedir. Bu bağlamda markaların sosyal medyada yer alması önemli bir gereklilikltir. Markalar sosyal medyadaki tüketici ile birebir iletişim kurabilir konumda olmalıdır.

• Markalar sosyal medyanın tüketiciler ile iletişime geçmek için doğru bir yer olduğunu kabul etmesi gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle, markalar sosyal medya araçlarını pazarlama iletişimi ve marka imajı noktasında etkili bir şekilde kullanmalıdırlar.

• Markaların sosyal medya hesaplarının satın alma davranışına etkisi göz önünde bulundurularak, markaların sosyal medya hesapları proaktif bir biçimde yönetilmeli ve gereken önem verilmelidir.

• Günümüz tüketicileri şikayetlerini ve problemlerini markaların sosyal medya hesapları ile ileitşime geçerek çözmektedir. Bundan dolayı, markalar bu mecralarda yer almalı ve müşteri ilişkilerini bu mecralarda da sürdürmelidir. Sosyal medya etkileşim bazlı bir yerdir. Geleneksel medyada olduğu gibi markadan müşteriye doğrutek yönlü bir iletişim yoktur. Bu gerçekten hareketle markalar sosyal medya hesaplarında çeşitli kampanyalar yaparak, hedef kitlesi ile etkileşime geçebileceği projeler üretmeli ve bu projelerle müşteri algısı içersinde önemli bir yer elde etmeye çalışmalıdır.

• Tüketicilerin sosyal medya araçlarında ürün/hizmetler ile ilgili araştırma yaptığını göz önüne alarak, markalar ürün/hizmetlerini tanıtıcı içerikleri bu mecralarda paylaşmalıdırlar.

• Markaların içerikleri düzenli olarak sosyal medyaya girilmelidir. Çünkü tüketiciler ile marka birebir iletişim içinde olmalıdır.

Devam edecek…

CEVAPLA