Online Video En Hızlı Büyüyen Reklam Kategorisi

Online video, global reklam yatırımlarının %4.4 oranında artmasına neden oldu

ZenithOptimedia’nın hazırlamış olduğu Reklam Yatırım Tahmini raporuna göre, reklam harcamaları 2015’te %4.4 büyüyerek $544 milyara yükselecek ve 2016’da gerçekleşecek olan Rio Yaz Olimpiyatları ve Amerika başkan seçimleri dolayısıyla %5.3’lük büyüme yaşayacaktır. 2017’de ise bu tip organizasyon ve durumların olmaması sebebiyle reklam harcamalarının artışı yavaşlayacak ve %4.8’lik bir yükselişle yılı tamamlayacaktır.

ZenithOptimedia kendi içindeki reklam harcama tahminlerini; Rusya, Ukrayna ve Belarus’taki resesyon ve Çin ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasıyla beraber 2015 ve 2016 için %0,5 ve %0,3 oranında düşürmüştür. ZenithOptimedia özelinde yapılmış olan yıllık reklam harcama tahminleri, son 20 senelik ortalama büyüme oranından(%4,2) ve son 10 senenin ortalamasından daha yüksektir (%2,8).

Online video en hızlı büyüyen reklam kategorisi

Mobil video tüketiminin hızla artması ve smart TV, oyun konsolları gibi internet bağlantılı cihazların kullanımının hızla yayılması sayesinde online video reklam kategorileri içinde en hızlı büyüyen alan olmuştur. Yeni akıllı telefonların daha büyük ve iyi çözünürlüklü olan ekranları, 4G gibi hızlı internet bağlantısı ve bunun gibi gelişen veri transfer teknolojilerinin gelişmesiyle beraber yüksek kalitede video tüketimi istenen her anda ve her yerde ulaşılabilir olmuştur. Ooyala Global Video Index’e göre 2014’ün son çeyreğindeki toplam online video tüketiminin %34’ü mobil cihazlardan yapılmıştır. %34’lük bu oran geçen seneye kıyasla %17 daha fazladır. Online videoların artmasında başka çeşitli faktörler de bulunmaktadır. Çeşitli araştırma şirketlerinin tüketicilerin masaüstü bilgisayar, mobil cihazlar ve TV üzerinden video kullanım alışkanlıklarıyla ilgili yaptığı araştırmalar, ana sosyal medya platformlarının video izlenimine yönelik yapmış olduğu teknik iyileştirmeler, eş zamanlı satın alma(programmatic buying) ile daha fazla daha kontrollü ve daha kaliteli online video içeriğinin satılması bu faktörlere örnek olarak gösterilebilir. Bizim tahminimiz 2014 yılında %34’lük büyümeyle $10,9 milyara yükselen online video harcamalarının, her yıl ortalama %29’luk büyümeyle 2017 yılında $23,3 milyara yükselmesi yönündedir.

Doğu Avrupa’daki gerileme

Ukrayna krizi hem Ukrayna’nın pazarını hem de ABD ve AB yaptırımları sonucu Rusya pazarını kötü etkilemiştir. Bu gelişmeler Rusya’nın %70’lik ihraç geliri olan petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşle daha kötü bir hal alırken, aynı zamanda Rus ve Ukrayna para birimlerinin değer kaybetmelerine sebep olmuştur. Bu problemler Rusya ile yakın ticaret partner olan Belarus’a da sıçramıştır. Uluslararası reklamverenler bu duruma bu pazarlardaki yatırımlarını azaltarak yanıt verirken, yerli reklamverenler bütçelerinde kesinti yaparak zararlarını minimize etmeye zorlanmıştır. Bizim öngörümüz Ukrayna’daki reklam harcamalarının %62.5 küçülmesi ve 2014 yılına kıyasla %51.2 azalması yönündedir. Rusya’nın reklam harcaması 2014 yılında sadece %4.3 artmış, 2009 yılından beri ilk kez iki haneli büyüme rakamlarının altına düşmüştür. 2015 yılında Rusya pazarı için tahminimiz %16.5 küçülmedir. Belarus reklam harcamaları için 2014 yılındaki %7.6’lık büyümeye kıyasla 2015 yılında %33.5’lik bir küçülme öngörmekteyiz. Bu 3 pazar global reklam harcamalarında %2.1’lik bir pay almaktadır, bu durum da Rusya, Ukrayna ve Belarus pazarlarının küçülmesinin yavaşlaması ve global reklam harcamlarına çok zarar vermediği anlamına gelmektedir.

Çin’in büyümesi azalsa da hala global büyüme oranının 2 kat üzerinde büyümeye devam etmektedir

Çin ekonomisi yıllardır süregelen hızlı büyümesinden sonra yavaşlamıştır – olgunlaşmış pazarlarla arasında olan teknoloji farklılığı azalmış, bu da üretim verimliliğinin artmasını daha zor bir hale getirmiştir. Çin’in öncelerde olan borca dayalı büyümesi büyük ödeme zorluklarına dönüşmüş, inşaat sektörü birçok satılmayan konutla zorlu bir sürece girmiştir. Tüm bunlara rağmen, Çin’in büyümesi diğer ülkelerin yine de imrenecekleri boyuttadır: 2014’teki %7.4’lük GDP büyümesiyle hükümet 2015 GDP hedefini %7 olarak belirlemiştir. Çin’in reklam pazarı ülkenin gelir artışının azalmasına paralel olarak yavaşladıysa da uluslararası standartlarda yine de başarılı pozisyonunu korumaktadır. Bizim öngörümüz Çin’in reklam harcamalarının 2015’te son 5 yılın ortalama yıllık büyüme oranı olan %10.5’ten daha az olan %9.1 oranında artması, bu da global reklam harcama yatırımlarının iki katından fazla bir artışa tekabül etmesi anlamına gelmektedir. 2014 – 2017 yılları arasında Çin reklam pazarının ortalama %8.5’lik bir büyüme yaşayacağını tahmin etmekteyiz.

Yunanistan’ın durumuna duyulan endişeye rağmen Euro bölgesindeki toplarlanma

Yunanistan’da yaşanan seçim, Yunanistan’ın ekonomisini düzelmeye, borçlarını ödemesine ve Euro bölgesinde kalmasına yönelik iyileşme ve kapabiletesine dair endişelerin artmasına sebep olurken Euro bölgesindeki reklam harcamalarının iyileşmesi gündemde yerini almaktadır. 2012’deki %5.2’lik, 2013’teki %2.5’lik küçülmenin yanı sıra 2014’te %1.5’lik bir büyüme yaşanmıştır. Bizim öngörümüz 2015’te %1.6’lık, 2017’de de %1.9’luk bir büyümenin yaşanacağı yönündedir.

ZenithOptimedia Uluslararası CEO’su olan Steve King online video ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı;

“Online video, televizyonun kurduğu duygusal bağı etkili hedefleme ve ölçülebilir dijital görünürlük ile bir araya getirmektedir. Televizyon uzun yıllar boyunca dominant mecra olarak kalacak olsa bile, reklamverenler hızla artan online video kullanımının paha biçilemez bir tamamlayıcı kaynak olarak değerlendirmekte, aynı zamanda online videoyu tüketicilere ulaşmakta yeni fırsatlar sunan bir olanak olarak niteliklendirmektedir.”

CEVAPLA