Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik neler getiriyor?

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girdi ve Kanun’nun uygulamasını gösteren Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik de dün yayımlandı.

 

Gönderilen iletilerde mutlaka bulundurulması gereken bilgiler ve içerikler nelerdir?

Kanun bu konuda çok açık değil, sadece hizmet sağlayıcının belirlenebilir kılan bilgiler olarak tanımlanmış. 15/07/2015 tarihinde yayımlanan Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te ise konunun ayrıntıları yer alıyor.

  • Öncelikle içeriğin alınan onaya uygun olarak kime onay verilmişse o işletmeye ait bilgilerden oluşması gerekiyor.
  • İleti içeriğinde; ticaret unvanı, MERSIS numarası, esnaflar için adı soyad ve T.C. kimlik numarası bulunması gerekiyor.
  • İletide, hizmet sağlayıcının telefon numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilmesi gerekiyor.
  • Epostalarda İletinin konu bölümünde, SMS’lerde mesajın başlangıcında, sesli aramalarda görüşmenin başlangıcında; tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibareye yer verilir.
  • İletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde, iletinin bu amacının açıkça belirlenebilir olması sağlanması gerekiyor.
  • Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulmalıdır.
  • Tacirlerin MERSİS numarası belirtmesi normal fakat esnafların T.C. kimlik numarası yazması güvenlik kaygısını da beraberinde getirecektir.

 

Zorunlu olarak bulundurulması gereken bilgi ve içerikler gönderilen ticari iletide bulunmuyorsa, bunun bir yaptırım var mı? İçerikte, hizmet sağlayıcının belirlenebilir kılan bilgiler yer almıyorsa bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar; Promosyonlarla ilgili yükümlülüklerde eksiklik varsa iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar idari para cezai verilebilir.

 

Kar amacı olmayan dernekler, vakıflar, üniversiteler ve üniversite kulüpleri bu kanun kapsamında mıdır? Kanun, ticari elektronik iletiyi “telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,” olarak tanımlamış. Ticari amaçla gönderilmeyen iletiler kapsam dışında kalacaktır.

Yönetmeliğe göre devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletiler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların ticari işletmeleri ile ilgili üyelerine gönderdikleri iletiler kapsam dışında kalıyor.

 

E-posta aboneliği için nasıl onay alınır? Yapılmaması gerekenler neler?

 

Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kanun ispat yükünü hizmet sağlayıcıya yüklediği için tutulacak kayıtlar çok önemli. Yazılı onay alınmışsa imzalı kopyanın saklanması gerekiyor. Onay, üyelik sözleşmesinin maddeleri arasına sıkıştırılmış bir madde olamaz, sözleşmenin maddelerinden ayrıca onay ibaresine de yer vererek onay alınması gerekiyor. Onay metninde, olumlu irade beyanı seçilmiş olarak yer alamaz.

Elektronik ortamda onay alınmışsa, onay alındığı bilgisi, reddetme imkanı da tanınmak suretiyle aynı gün elektronik ortamda iletilmesi gerekiyor. Sadece izin istemek için ileti göndermek de yasak kapsamında, izin için dahi olsa gönderilen ilk ileti ticari elektronik ileri sayılıyor, yani “izniniz için izin istiyoruz” iletileri uygun değil. Ayrıca, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri sürülemez.

Acenteye, özel yetkili işletmeye ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul ediliyor.

Son olarak kutlama ve temenni gibi hizmet sağlayıcının imajını artırabilecek iletiler de ticari ileti kapsamında sayılıyor ve izin alınması gerekiyor.

 

İlişkinin olduğu bir müşteriye ileti gönderilemez mi?

 

Yönetmelik hükümlerine göre; temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla e-posta adresini vermesi halinde, bu tür ticari elektronik iletilerin gönderilmesi için ayrıca onay alınmasına gerek yok. Bilgi talebi ile sınırlı kalmak üzere cevap gönderilmesi için yine izin gerekmiyor.

Devam eden abonelik, tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilemez veya bunların tanıtımının yapılamaz.

 

Esnaf ve tacirlerle ilgili olarak “önceden onay almaksızın ticari ileti gönderilebilir.” deniyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Esnaf ve tacirler için ilk iletiyi reddetme hakkı olan opt-out sistemi kabul edilmiş. Alıcı başka ileti almak istemezse sistemden çıkar. Burada alıcının statüsüne göre bir ayrım benimsenmiş durumdadır. Kimler esnaf ve tacir değildir sorusuna gelince bir ev hanımına, bir devlet memuruna mesaj göndermek için izin alınması gerekecektir. Mesaj gönderdiğiniz kişinin ticari e-posta hesabı ([email protected]) şahsı posta hesabı ([email protected]) adresleri arasında bir ayrım yoktur, ayrım Ali’nin ticari statüsündedir.

CEVAPLA